Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Materiały do pracy dla klasy II

23III2020r.

Do karty prac ścieżka dzwiękowa znajduje się w linku poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1DfpGFTsSka7M4PIZgJf4-rjcrRlapsR6/view?ts=5e7899c8

W linku poniżej umieszczono umieszczono materiały dla uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne:

https://docs.google.com/document/d/122d-urhtnCZUybhOBp-wBG6LsolwcWHY/edit 

Drodzy Uczniowie klasy II

W dniu dzisiejszym proszę o wykonanie poniższych zadań:

  • Proszę doskonalić technikę czytania i czytania ze zrozumieniem. Odsyłam do podręcznika TEKST: „Ważna karta” str. 36-37 +ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.44-45;
  • Biegle opanować tabliczkę mnożenia (tabliczka mn. do 5)- ćwiczenie 2 strona 8;
  • Utrwalać poznane zasady ortograficzne- ćwiczenia „Potyczki ortograficzne” str. 28-29

Religia: Proszę utrwalać modlitwy z tabeli, którą uczniowie otrzymali.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o systematyczne korzystanie z udostępnianych materiałów.

Bardzo proszę o systematyczne rozwiązywanie zadań i odsyłanie na adresy e-mail nauczycieli danego przedmiotu, które są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

W poniższym linku umieszczono informację dotyczącą oceniania i sposobu monitorowania wiedzy:

https://docs.google.com/document/d/1perxmro1cvbWE6aIBnelA9ZDDn97Sv3lT59JWLm_kX0/edit?ts=5e8618fe

Pozdrawiam gorąco,

Wychowawczyni klasy II

Klikając w poniższe linki otworzysz grę edukacyjną oraz materiały do samodzielnej pracy z j. angielskiego oraz pozostałych przedmiotów,którebędą na bieżąco aktualizowane.

Gra edukacyjna

J. angielski I

J. angielski - ćwiczenia

J.angielski - słówka

Materiały do pracy dla klasy I

 

Drodzy Uczniowie.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o systematyczne korzystanie z udostępnianych materiałów.

Bardzo proszę o systematyczne rozwiązywanie zadań i odsyłanie na adresy e-mail nauczycieli danego przedmiotu, które są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Pozdrawiam i życzę owocnej nauki Wychowawczyni.

Religia: Proszę utrwalać modlitwy z tabeli, którą uczniowie otrzymali

Klikając w poniższe linki otworzysz materiały do samodzielnej pracy.

zadania 16.03

zadania 17.03

j.angielski ćwiczenia

zadania 18-19.03

zadania 18.03

Kolejne materiały do samodzielnej pracy znajdziecie w poniższym linku:

https://docs.google.com/document/d/19VxAaWIEIO7jw-KquYfnTyk1_5Y5yLa7CuV5r_yID8s/edit?ts=5e731075

Poniżej umieszczono piosenki do ćwiczeń z języka angielskiego:

https://drive.google.com/file/d/1Y_yXEZFpAlaM7-L-K5gZLSCtyZwZo1n5/view?ts=5e7b4a79

https://drive.google.com/file/d/1WqtH1Pi1jTGzaCPLBJ189w1u8pPsNCtn/view?ts=5e7b4ab0

W linku poniżej umieszczono materiały do zajęć dla uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne:

https://docs.google.com/document/d/16uuuy98GQfPv---igbggsQGzujpB9THj/edit

Druk zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych

Zubrzyca Górna, dnia ……………..Wychowawca klasy …………….…

 Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki ……… z lekcji………     w dniu…………   z powodu…………… 

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna

 

Druk zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych

Zubrzyca Górna, dnia ……………..Wychowawca klasy …………….…

 Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki ……… z lekcji………     w dniu…………   z powodu…………… 

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna