Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Rok szkolny 2023/2024

W naszej szkole na zajęciach rozwijających kreatywność w klasie I odbywają się  lekcje z wykorzystaniem klocków lego. Zestawy Lego BricQ Motion Essential to idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Uczniowie chętnie angażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne, by zdobyć nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie.                                                                                                                            

Cele edukacyjne tych zajęć to:
• rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia.

• rozwijanie umiejętności współpracy.

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.                                 

Kierując się wskazówkami, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

Pod spodem zdjęcia z realizacji tematu „Lekkoatletyka – projektowanie i budowanie modeli” wykonane aparatem zakupionym również w ramach tego projektu.

Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I  Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I.  Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I.

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości