Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Budujemy labirynt

Zorganizowanie  ciekawych  zajęć jest ważnym elementem pracy nowoczesnej i otwartej szkoły. Motywowanie w atrakcyjny sposób przynosi wiele pozytywnych wyników takich jak:

  • Rozwój umiejętności matematycznych, szybkiego łączenia faktów,
  • Rozwój społeczny i emocjonalny ,
  • Zaangażowanie w aktywne uczestnictwo, rozwiązywanie zadań, pokonywanie trudności, oswajanie się z nowatorskimi,  metodami nauczania,
  • Ukierunkowanie na swobodne  wypowiadanie się, współpracę z innymi.

Poniżej zdjęcia z zajęć rozwijających kreatywność:

Budujemy labirynt  z klocków lego - lekcja przeprowadzona w klasie I z użyciem klocków Lego Education BricQ Motion Essential.

 Zdjęcie przedstawia uczniów budujących labirynt z klocków lego.  Zdjęcie przedstawia uczniów budujących labirynt z klocków lego.

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości

 

Rok szkolny 2023/2024

W naszej szkole na zajęciach rozwijających kreatywność w klasie I odbywają się  lekcje z wykorzystaniem klocków lego. Zestawy Lego BricQ Motion Essential to idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Uczniowie chętnie angażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne, by zdobyć nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie.                                                                                                                            

Cele edukacyjne tych zajęć to:
• rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia.

• rozwijanie umiejętności współpracy.

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.                                 

Kierując się wskazówkami, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

Pod spodem zdjęcia z realizacji tematu „Lekkoatletyka – projektowanie i budowanie modeli” wykonane aparatem zakupionym również w ramach tego projektu.

Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I  Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I.  Zdjęcie z zajęć rozwijających kreatywność w klasie I.

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości

 

Dofinansowanie cz.2

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000, 00 zł..

W 2022 roku szkoła wykorzystała pozostałą część przyznanych środków, czyli 24 000, 00 zł (tj. 40% wsparcia finansowego). Zakupiony wcześniej sprzęt uzupełniono o:

Klocki do nauki programowania VEX                                                               

Zestawy LEGO Education

Filament do drukarki

Regały oraz stoliki uczniowskie

Jedna sala lekcyjna została wyposażona w nowe regały, w których przechowywany będzie zakupiony w ramach programu sprzęt. Klocki do nauki programowania oraz zestawy klocków LEGO wykorzystywane będą w klasach I-VIII głównie w czasie zajęć rozwijających kreatywność, ale również na lekcjach techniki czy informatyki. Dzięki pozyskanym narzędziom nauczyciele będą realizować innowacje pedagogiczne.

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria przyszłości

Dofinansowanie cz.1

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000, 00 zł..

Za pierwszą część dofinansowania po otrzymaniu 60% środków, tj. 36 000,00  zł. (tj. 60% przyznanych środków) zakupiono następujący sprzęt:

Drukarkę 3D MakerBot Sketch

Zestaw Mikrokontroler z akcesoriami

Stację Lutowniczą

Aparat Cyfrowy

Statyw z akcesoriami

Oświetlenie do realizacji nagrań

Mikroport z akcesoriami

Mikrofony

Gimbal

Pakiet klocków do nauki programowania VEX IQ

Laptop

Zestaw LEGO Education

Filament do drukarki 3D

Ww. wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych  w klasach I –VIII, a także podczas uroczystości i imprez organizowanych przez naszą szkołę.

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria przyszłości