Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

Gminny konkurs recytatorski im. Andrzeja Skupnia Florka 2021

JAN 3696 JAN 3761 image000001

image000000 W dniu 07 grudnia 2021 roku odbył się etap gminny konkursu recytatorskiego im. Andrzeja Skupnia Florka. Naszą szkołę reprezentowały: Amelia Jakubiec z kl. III i uczennice kl. VIII Kamila Możdżeń oraz Patrycja Waresiak. Amelia i Patrycja wystąpiły w kategorii recytator. Patrycja przypomniała wszystkim stare nazwy sprzętów gospodarstwa domowego w pięknym, żartobliwym wierszu autorstwa pani Bogusławy Warciak pt. Tryjont. Amelka zwróciła się zaś w modlitwie do Boga z prośbą o to, by ten niedobry pondemiczny czas wreszcie się zakończył, recytując przepiękny wiersz pt. Pociorki Hanusi autorstwa pani Ireny Grobarczyk.

Czytaj więcej...

Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

przedstawia Pani/Panu następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 43, 34-484 Zubrzyca Górna.
  2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.
  4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakimprzepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
  6. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danychosobowych, prawo do sprostowania danychosobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem,prawowniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych naruszaprzepisyRODO.

Materiały dla oddziału przedszkolnego

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy, aby w czasie gdy nie ma zajęć w przedszkolu wykorzystywać różne materiały edukacyjne. Możecie skorzystać m. in. ze stron internetowych:

https://szaloneliczby.pl/

https://www.domowyprzedszkolak.pl/

Materiały do zajęć z logopedii zostaną umieszczone w poniższym linku:

https://docs.google.com/document/d/1EeUlpwYLMjc02cTZWP1eL8L649RVTFV5dL5kVGNhmeo/edit?ts=5eb6ebd1

Poniżej umieszczono materiały dla dzieci z oddziału przedszkolnego:

https://docs.google.com/document/d/1bhiIQqoFtJ63yjUIAwOsyBoZRWYV3j3v7lvkews9aS4/edit?ts=5e78bbdc