Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Stres, dlaczego nam jest potrzebny..?

Stres, dlaczego nam jest potrzebny..?
Jesteśmy bombardowani codzienną dawką emocji, jedne z nich wywołują w nas radość zaś drugie stres, lęk i gniew. Niemniej jednak każda z tych reakcji i uczuć jest nam bardzo potrzebna- uczniom stojącym na progu egzaminu by wzięli się w garść i uzupełnili braki, lekceważącym zasady, aby zaczęli je przestrzegać. Sukcesem będzie znalezienie harmonii pomiędzy skrajnymi zachowaniami i emocjami. Podaję Wam dzisiaj propozycję, jak radzić sobie w sytuacji stresowej, jest to szczególnie ważnie w rzeczywistości w której się znajdujemy. 

Terapeutyczne ABC

Sposoby na stres

Pomoc Psychologiczno -Pedagogiczna

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla mieszkańców powiatu nowotarskiego.

Pomoc psychologiczna - Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce Zdroju:

Szanowni Państwo
z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rabce-Zdroju


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Nowotarskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2020 r. wyraził zgodę na czasowe zawieszenie przez Dyrektora zajęć grupowych dla dzieci i rodziców oraz zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w  Poradni.

W związku z tym informujemy, że od 24.03.2020 roku do 10.04.2020 roku następuje zmiana organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju.

Aktualnie nie ma możliwości przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych form oferowanej przez Poradnię pomocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli w bezpośrednim kontakcie, z tego powodu pracownicy Poradni będą wykonywać swoje zadania w zmienionej formie.

Pracownicy Poradni będą prowadzić porady, konsultacje oraz wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne telefonicznie oraz w systemie online.

Czytaj więcej...

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia 2020 roku w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia 2020 roku szkoła nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych dla uczniów.

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

obowiązujące od 26 marca 2020r. do 08 kwietnia 2020r.

 

  1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując wygrane przez siebie platformy edukacyjne, grupy społecznościowe lub/i inne narzędzia internetowe.
  2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
  3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
  4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
  5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe - dla chętnych, po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
  6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

Szczególowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/1awfNBvuOzJcOSj6JK6R1Ea3rBFKH-y0U7QWb93gdWfU/edit?usp=sharing