Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

Konkurs -KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu  zachęca dzieci rolników do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centralę KRUS w Warszawie.

 

 

Plakat kursu e learning 2020 600

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pierwszego września z okazji otwarcia nowo powstałego budynku szkoły, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. To wyjątkowe wydarzenie rozpocznie Msza Święta o godzinie 11:00 w kościele parafialnym, na której nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły. Na tę uroczystą Mszę zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły. W związku z obostrzeniami  wprowadzonymi w czasie pandemii, uczestnictwo we mszy świętej będzie wewnątrz i na zewnątrz kościoła z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, obowiązują bezwzględnie maseczki oraz zachowanie dystansu.

Organizacja:

Uczniowie proszeni są o przyjście do kościoła o godzinie 10:45. Przed kościołem będą już opiekunowie - wychowawcy poszczególnych klas, do których uczniowie będą się zgłaszać i otrzymają informacje o przebiegu uroczystości.:

Klasa I – Pani Klaudia Kowalczyk

Klasa II – Pani Dorota Stanosz

Klasa III – Pani Bożena Pawlak

Klasa IV i klasa VIII – Pani Maria Kulawiak

Klasa V i klasa VII – Pani Sylwia Chmura

Klasa VI – Pani Teresa Pawlak

Po zakończonej mszy świętej nastąpi uroczyste przejście przed budynek szkoły. Uczniowie stosują się do wskazówek wychowawców i dołączają do orszaku w odpowiedniej kolejności.

Przed budynkiem szkoły ustawiają się również według ustalonego porządku podanego przez opiekunów – wychowawców.

Program uroczystości na placu szkolnym:

- przecięcie wstęgi

- modlitwa

- przekazanie sztandaru

- przemówienia okolicznościowe

Po zakończonej uroczystości, uczniowie klas II - VIII  spotkają się ze swymi opiekunami – wychowawcami, zostaną zapoznani z procedurami, otrzymają niezbędne informacje organizacyjne.

Uczniowie klasy I wraz ze swoimi rodzicami (z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic) spotkają się z opiekunem na sali gimnastycznej. Tam będą przekazane informacje dotyczące organizacji pracy w klasie I.

Wszystkich uczniów i rodziców proszę o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

UWAGA!

Podręczniki  na nowy rok szkolny uczniowie otrzymają 2 września.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego i zerówki:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zapraszamy na spotkanie z wychowawcami na godz. 16:00 do szkoły.

Klasa „0” – wychowawca Pani Karolina Kościelniak, sala gimnastyczna

Oddział przedszkolny 3-latki, 4-latki, 5-latki - wychowawca Pani Katarzyna Biel, nowa sala przedszkolna

Dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania z wychowawcami przychodzą z rodzicami. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic.

Rodziców obowiązują maseczki lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Prosimy o zachowanie dystansu. Wszelkie informacje dotyczące pracy oddziałów przedszkolnych zostaną przedstawione przez wychowawców na spotkaniu.

Rodziców proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie trwania epidmii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

                     Katarzyna Karkos

dyrektor szkoły

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im.Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej  w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów/dzieci w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Zakres obowiązywania procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

 • uczniów przebywających w szkole,
 • rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły,
 • nauczycieli,
 • pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią rodziców oraz pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły.
 2. Rodzice, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
  i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkołą Podstawowa Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W razie konieczności wejścia do szkoły, należy zachować dodatkowe środki ostrożności
  i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole, tylko w wyznaczonym obszarze,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Do czasu obowiązywania w powiecie nowotarskim tzw. strefy czerwonej wprowadza się obowiązek zasłania ust i nosa na przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toaleta)
 5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7:30 do 16:00

 

 

Organizacja i funkcjonowanie klas/grup.

 1. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Czytaj więcej...

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura