Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Przerwa na czytanie 2022

Ważnym wydarzeniem zorganizowanym po raz drugi  w naszej szkole w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku,  nasza szkoła 25 października uczestniczyła w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pod hasłem "Przerwa na czytanie". Wydarzenie to odbyło się również w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Akcję przeprowadzoną przez Bibliotekę Szkolną, poprzedziliśmy wykonaniem gazetki promującej czytelnictwo oraz zamieściliśmy plakat  o tym działaniu na korytarzu szkolnym.

Uczniowie klas młodszych czytali książki udostępnione przez Bibliotekę Szkolną, na wszystkich przerwach międzylekcyjnych w ciągu dnia. Korytarz szkolny zamienił się w wielką czytelnię, a uczniowie bardzo zaangażowali się w to działanie. W oddziałach przedszkolnych opiekunowie czytali wybrane przez dzieci bajki. Każda aktywność podejmowana w tym kierunku ma duży wpływ na  rozwój czytelnictwa  naszych dzieci i młodzieży.

#PrzerwaNaCzytanie

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas przerwy na czytanie.  Zdjęcie przedstawia uczniów podczas przerwy na czytanie.  Zdjęcie przedstawia uczniów podczas przerwy na czytanie.

Bezpieczna droga do szkoły

Zdjęcie przedstawia uczniów SP1 wraz z policjantką podczas spotkania na sali gimnastycznej

W dniu 19.10.2022 r. w naszej Szkole odbyła się pogadanka z przedstawicielem Komisariatu Policji w Jabłonce. W spotkaniu udział wzięły wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Pani policjantka zwracając się do najmłodszych przypomniała podstawowe zasady ruchu drogowego dotyczące naszych uczniów tj. bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, bezpieczne przechodzenie przez ulicę, prawidłowe zachowanie się na przejściach dla pieszych. Skierowała również kilka słów do uczniów dojeżdżających do szkoły rowerem o tym, jakich reguł muszą przestrzegać, by ich poruszanie się w ruchu drogowym nie sprawiało zagrożenia dla nikogo. Pani aspirant podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Zwracając się do uczniów klas starszych (IV-VIII) pani Dudoń poruszyła temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Zwróciła również uwagę na temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą czekać na nich podczas nieostrożnego korzystania z portali społecznościowych i zostali poinformowani o tym, jakich treści nie powinni i nie mają prawa udostępniać w Internecie. Fachowe przeprowadzenie zajęć uświadomiło młodym słuchaczom jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, jak również podczas korzystania z technologii informatycznych. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pogadanka w pozytywny sposób wpłynie na zachowanie naszych uczniów w szkole i poza nią.
Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.

Uwaga konkurs!!!

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny wraz z partnerami projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” zapraszają do udziału w konkursie którego tematem jest „Tradycyjny motyw kwiatowy w zdobnictwie i sztuce ludowej Małopolski”.

Celem konkursu jest poznanie i utrwalenie tradycyjnych technik zdobniczych i wzorców ludowych zawierających motywy kwiatowe. Rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie kultury i tradycji ludowych Małopolski.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z województwa małopolskiego zwiedzających skansenowsko-muzealne ekspozycje oraz uczestników spotkań, warsztatów, lekcji muzealnych, plenerów realizowanych w skansenach biorących udział w projekcie „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.

Uczestnicy konkursu mają do wykonania dwa zadania:

  1. Wykonanie pracy plastycznej o tematyce „Kwiat w twórczości ludowej Małopolski”
  2. Stworzenie prezentacji multimedialnej odwołującej się do tego tematu

Termin nadesłania prac upływa z dniem 20 listopada 2022r.

Więcej informacji na stronie internetowej Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

https://www.orawa.eu/12-aktualnosci/335-konkurs-slad-tradycji-w-skansenach-malopolskich

 

Złote dziewczyny

Zdjęcie przedstawia skład drużyny piłkarskiej dziewczyn

W dniu 13 października 2022 roku odbyły się zawody w piłce nożnej halowej Szkolnego Ośrodka Rabka Zdrój. Nasze uczennice zajęły I miejsce, wygrały z Rabką Zdrój, Rabą Wyżną, Spytkowicami i Sieniawą.

 Drużyna wystąpiła w składzie: 

Aleksandra Waresiak

Zuzanna Mastela

Nikola Bednar

Maja Utrata

Julia Knapczyk

Milena Kowalczyk

Gabriela Moniak

Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Aleksandrę Waresiak, otrzymała dyplom i statuetkę.

Zawody były eliminacjami do zawodów powiatowych.