Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ W CZASIE TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COV-2

UWAGI OGÓLNE

 

 1. Odział przedszkolny czynny jest od:
 1. a) 2 dni w tygodniu 7:30 do 15:00
 2. b) 3 dni w tygodniu od 8:00 do 15:00
 1. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 2. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.
 1. Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki).
 2. Rodzic powinien regularne przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych przykładów.

PPRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dzieci przyprowadzane są do godziny:
 2. a) w dni kiedy zajęcia rozpoczynają się o 7:30 do godziny 8:00
 3. b) w dni kiedy rozpoczynają się od 8:00 do godziny 8:30

 po  upływie  wyznaczonych godzin placówka jest zamknięta, następuje dezynfekcja klamek i poręczy.

 1. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.
 2. Oczekując na odebranie dziecka przez pracownika przedszkola. Zdejmuje dziecku maseczkę
  i zabiera ją ze sobą (nie pozostawia jej w przedszkolu).
 3. Rodzic/ opiekun prawny może wejść tylko do wyznaczonej części wspólnej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W dniach od 02.09.2020r. do 11,09,2020r. dla najmłodszych dzieci, będzie możliwość   odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce. Rodzic / opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 10. Rodzice / opiekunowie dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce, zobowiązani są do ustalenia z opiekunem grupy, godziny przyjścia. Czas przebywania może wynosić maksymalnie 10 minut, maksymalnie 3 rodziców o jednej godzinie, rodzic /opiekun może przebywać tylko w wyznaczonym miejscu w sali zajęć, zachowując dystans społeczny co najmniej 1,5 m od pracowników szkoły i pozostałych dzieci.
 11. Po okresie adaptacyjnym oraz w przypadku dzieci starszych rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w części wspólnej, osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali zabaw.
 12. Po każdym odbiorze dziecka opiekunka dezynfekuje sobie i dziecku ręce.

ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

 1. Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego  przed wejściem do budynku.
 2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. Rodzic/opiekun prawny czeka na dziecko w wyznaczonej części wspólnej lub przed drzwiami placówki.
 3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi dziećmi
  i innymi rodzicami.
 4. Wchodząc do części wspólnej rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic/opiekun prawny musi posiadać własne środki ochrony).
 5. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
Czytaj więcej...

Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Rodzice, 

W załączeniu specjalny list MEN i GIS do rodziców uczniów, zachęcający do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
 

Załączniki:
 1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
 2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
 3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

GALERIA

wykwalifikowana kadra

języki obca

wysoka kultura