Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

MIKOŁAJKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

20201207 163912 minWizyta Świętego Mikołaja, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie – piszą listy, przygotowują swoje sale, uczą się piosenek oraz wykonują ciekawe prace plastyczne, w których króluje Mikołaj. Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień, wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały do okien oraz nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Świętego Mikołaja. Nasz Gość - Święty Mikołaj oczywiście nie zawiódł i tuż po śniadaniu nas odwiedził. Podarowane prezenty podobały się wszystkim i na niejednej twarzy można było zobaczyć wielką radość. Dziękujemy Mikołaju za odwiedziny, bo przecież kolejna wizyta dopiero za rok.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE   OFERTOWE  NR  16/2020

ZAPYTANIE   OFERTOWE  NR  16/2020

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 30 000 EURO

I. NAZWA I   ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej

34-484 Zubrzyca Górna 43

tel. 182852713

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień  Publicznych –  w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a do niniejszego zapytania.

Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika nr 1a do Zapytania użyto nazwy towarowej – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Ciężar udowodnienia, że przedmioty zamówienia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne i merytoryczne określone przez Zamawiającego (odpowiadające wyszczególnionym w załączniku nr 1a do Zapytania, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, certyfikat, atesty, instrukcje, itp. ) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

  1. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
  2. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
  3. W przypadku niezgodności dostarczonych artykułów z opisem zawartym w Zapytaniu Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru w terminie nie przekraczającym 3 dni, licząc od daty wezwania i poniesie koszty zgodnie z punktem 4.
Czytaj więcej...