Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Powiedz STOP przemocy

przemocKonieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Przemoc jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić - zgłaszaj organom ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukarania sprawcy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Poradnik dotyczący kształcenia na odległość

Aby wesprzeć rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów MEN przygotowało poradnik dotyczący kształcenia na odległość.  Uwzględnione zostały w nim zadania nauczycieli i specjalistów, a także wskazówki dla rodziców, przykładowe metody pracy z uczniami, informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Poradnik można znaleźć na naszej stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

Informacje dostosowane do określonych odbiorców

 • Dyrektorzy szkół – jak koordynować pracę zdalną nauczycieli placówki i co należy do najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły, np. określenie godzin, w których nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami, opracowanie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniającego m.in. specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

 • Nauczyciele – informacje na temat tego, jak zwiększyć efektywność nauki zdalnej, z jakich materiałów korzystać i w jaki sposób je przygotowywać dla uczniów, w jaki sposób sprawdzać zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy.

 • Uczniowie – zachęta do systematycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w kształceniu na odległość, wskazówki, jak komunikować się z nauczycielem i organizować własną pracę.

 • Rodzice – wskazówki, jak zaplanować czas dziecka w domu, żeby zdalną edukację połączyć z realizowaniem obowiązków zawodowych oraz zabawą i odpoczynkiem dziecka.

Podział na etapy kształcenia i działy tematyczne

Poradnik został podzielony również na określone działy, tak aby nauczyciele i dyrektorzy mogli odnaleźć informacje dostosowane do konkretnych etapów kształcenia. W materiale znajdują się również informacje dotyczące bezpiecznej pracy z komputerem i w internecie oraz wskazówki na temat e-narzędzi i e-materiałów do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami.

 • Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna – sposoby komunikacji nauczycieli z rodzicami, porady, jak w warunkach edukacji domowej realizować założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego; propozycje zabaw i gier; sposoby włączania dziecka w codzienne czynności.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) realizowane w warunkach domowych przez rodziców małych dzieci – praktyczne wskazówki, jak w warunkach domowych i podczas codziennych czynności wspierać rozwój dziecka; przykłady edukacyjnych działań rodziców. 

 • Egzaminy – informacje o materiałach publikowanych przez CKE oraz wskazówki dla uczniów i nauczycieli, jak korzystać z materiałów; informacje o możliwych sposobach przeprowadzenia próbnych egzaminów on-line. 

 • Kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością – zadania nauczycieli i specjalistów; wskazówki dla rodziców; przykładowe metody pracy z dziećmi; informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Kształcenie zawodowe – informacja, jak szkoły mogą modyfikować program nauczania zawodu, a także wskazówki dotyczące materiałów do e-nauczania w kształceniu zawodowym.

 • Bezpieczna praca z komputerem i w internecie – najważniejsze informacje, na jakie niebezpieczeństwa są narażeni uczniowie korzystający z internetu podczas zdalnej edukacji; na co przede wszystkim rodzice powinni zwracać uwagę (ochrona wizerunku, cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty) i jak kontrolować dzieci (zachęta do ustawienia opcji kontroli rodzicielskiej).

 • Informacje o e-narzędziach i e-materiałach do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami – informacje o konkretnych stronach internetowych i serwisach zawierających wartościowe materiały dydaktyczne do nauki zdalnej, w tym informacja o filmach instruktażowych dotyczących korzystania m.in. ze strony epodreczniki.pl.*

*źródło:https://www.gov.pl

Walczymy z depresją

 walka z depresjWALCZYMY Z DEPRESJĄ

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy-co-powinno-nas-niepokoic-kiedy-reagowac-gdzie-szukac-pomocy

 WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Możesz zwrócić się też do ośrodków podstawowej i całodobowej opieki zdrowotnej.

 • gabinetach psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów
 • w poradniach zdrowia psychicznego.
 • lokalnych ośrodkach interwencji kryzysowej

Wsparcie uzyskasz również w telefonach zaufania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

(codziennie w godz. 12:00 - 2:00)

Antydepresyjny telefon Forum przeciw depresji
22 594 91 00

(w środy i czwartki w godz. 17:00 - 19:00)

ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania
22 484 88 01

(w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00 - 20:00)

Kryzysowy Telefon Zaufania
116 123

(codziennie w godz. 14:00 - 22:00)

Telefon Zaufania - uzależnienia behawioralne
801 889 880

(codziennie w godz. 17:00 - 22:00)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
800 120 002

(całodobowo)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 20:00)

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone zostało do 26 kwietnia 2020 roku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone zostało do 26 kwietnia 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID- 19.

Drodzy Uczniowie,

proszę Was o poważne i odpowiedzialne traktowanie nauki zdalnej, uczcie się na miarę swoich możliwości, żeby to nie był czas dla Was stracony. Jeśli macie jakieś problemy, trudności wynikające ze zdalnego nauczania, to zgłoście to swoim nauczycielom, wychowawcom. Proszę Was o współpracę z nauczycielami i wzajemne zrozumienie.

 

Drodzy Rodzice,

proszę o dopilnowanie dzieci przy odrabianiu zadań podczas nauki na odległość, niech uczą się na miarę swoich możliwości. Zależy mi na tym, żeby to nie był czas dla uczniów stracony. Jeśli macie Państwo, Wasze dzieci jakieś problemy, trudności wynikające ze zdalnego nauczania, to poinformujcie o tym nauczycieli poszczególnych przedmiotów czy wychowawców. W miarę możliwości wspólnie spróbujemy je rozwiązać. Ponownie bardzo proszę o współpracę z nauczycielami oraz wzajemne zrozumienie.

 

Drodzy Ósmoklasiści!

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach przesunięciu uległy także terminy egzaminów ósmoklasisty. Na ten moment nie znamy dokładnej daty egzaminów. Komunikat w sprawie egzaminu zostanie ogłoszony przez CKE nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu.

Wykorzystajcie ten czas na dodatkowe powtórki materiału. Zachęcam Was do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE i publikowanych na stronie internetowej  CKE  www.cke.gov.pl

Z poważaniem

Katarzyna Karkos

dyrektor szkoły