Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej stosownie do zapisu § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców /protokół dnia 06 września 2019r./ oraz Rady Pedagogicznej /protokół z dnia 25 września 2019r./ ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach

Czytaj więcej...

Spotkanie z pielęgniarką

higienaW dniu 30 września 2019r. pielęgniarka szkolna przeprowadziła dla uczniów naszej szkoły pogadankę. Tematyka dotyczyła higienicznego trybu życia w tym higieny ciała oraz higieny spożywania posiłków.

Finisaż wystawy Bartłomieja Dyrcza

IMG 20190926 123106W dniu 26 września 2019r. uczniowie klasy szóstej wzięli udział w finisażu wystawy malarstwa Przebłyski Bartłomieja Dyrcza. W trakcie trwania finisażu uczniowie nie tylko mogli oglądać prace malarskie, ale czynnie uczestniczyli  w warsztatach prowadzonych przez samego artystę. 

 

Czytaj więcej...

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

IMG 20190920 095731Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły. 20 września 2019 r. uczniowie  klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego.

Uroczystość ślubowania rozpoczęto odśpiewaniem hymnu. W obecności rodziców  i nauczycieli uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Władysława Omylak. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i legitymacje.

Czytaj więcej...