Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Komunikat - Uczniowie

skuteczne uczenieWitam Was,  Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca 2020 roku obowiązkowo uczymy się w systemie zdalnym. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwracam się do Was z prośbą o systematyczną pracę, współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, o odpowiedzialność za samodzielne zdobywanie wiedzy i samokontrolę. Wierzę, że wspólnymi siłami przebrniemy przez ten ciężki okres. W  razie potrzeby proszę zgłaszać wychowawcom, nauczycielom napotkane trudności, problemy, wspólnie spróbujemy je rozwiązać. Życzę Wam powodzenia! Wiem, że wspólnie sprostamy wyzwaniu, damy radę, wierzę w Was i Wasze możliwości!

Poniżej przedstawiam Wam sposób i tryb realizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość w naszej szkole, które będą obowiązywać od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.:

  1. Uczniowie mają obowiązek nauki od 25 marca 2020 roku.
  2. Proszę, aby każdy z Was, każdego dnia miał ustalony czas na naukę.
  3. Codziennie będziecie mieć wysyłane treści i zadania zgodnie z planem lekcji. Przygotowane przez nauczycieli materiały będą przesłane do Was najpóźniej w dniu, w którym odbywa się lekcja do godz. 8.00.
  4. Będziemy łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  5. Proszę, aby każdy z Was robił sobie przerwy między poszczególnymi przedmiotami.
  6. Będziecie oceniani zgodnie ze sposobami ustalonymi przez nauczyciela danego przedmiotu na czas nauczania zdalnego. O sposobach sprawdzania wiedzy oraz postępach w nauce będziecie informowani na bieżąco przez poszczególnych nauczycieli.
  7. Nauczanie zdalne będzie prowadzone za pomocą strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, portali internetowych, przesyłanie plików w załącznikach, testy on-line, lekcje on-line oraz z wykorzystaniem zintegrowanej platformy edukacyjnej epodreczniki.pl i innych materiałów rekomendowanych przez MEN.
  8. Konsultacja z nauczycielami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, portali internetowych w czasie trwania zajęć.
  9. Proszę, aby wszyscy uczniowie przypomnieli sobie Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu - artykuł dostępny jest na naszej stronie internetowej w aktualnościach.

Z pozdrowieniami

Katarzyna Karkos

dyrektor szkoły

Przeczytaj również:

Jak zorganizować sobie naukę w domu

Jak zmotywować się do nauki poza szkołą