Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Konkurs - Nie daj się monotonii! Zawalcz z nami o lepszy świat!...

Nie daj się monotonii! Zawalcz z nami
o lepszy świat! I pozostaw po sobie lad….!

Drogi uczniu, droga uczennico, zrób sobie chwilkę przerwy
od nauki i napisz krótki wiersz lub rymowankę na tematy ważne, związane z profilaktyką.

Temat: profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa, bezpieczeństwo, kultura słowa, wartości w naszym życiu, przyjaźń, rodzina

Czas wykonania pracy: 31.03.2020

Sposób wykonania: Tekst w MS Word, czcionka Times New Roman rozmiar 14. NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZGODĘ RODZICA Załącznik 1 za pomocą skanu, zdjęcia z widocznym czytelnym podpisem

Prace wysyłamy na email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy tekst należy podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą/wiekem, szkołą i miejscowość z której pochodzisz

NAGRODA: Trzy najlepsze prace zostaną opublikowane

w najnowszym wydaniu „Kolorowej Profilaktyki 2”.

Pamiętaj możesz przejść do historii i zdobyć pierwsze doświadczenia jako współredaktor.

ZACHĘCAMY DO ZABAWY

Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog Natalia Pawlak

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych dziecka

na potrzeby konkursu pn. „Nie daj się monotonni! Zawalcz o lepszy świat!”

Ja niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

w następujących celach:

  1. związanych z publikacją na stronie www.jablonka.pl imienia i nazwiska dziecka,

nazwy gminy zamieszkania dziecka i/lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, oraz wieku dziecka jeżeli zostanie ono wyróżnienie lub otrzyma nagrodę w konkursie pn. „Nie daj się monotonni! Zawalcz o lepszy świat!” organizowanym przez Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlak, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele z sekretarzem Panem Arturem Górka i pedagoga Natalię Pawlak oraz przekazania powyższych danych dziecka przez organizatora konkursu odpowiedzialnym za realizację konkursu na terenie gminy. Jednocześnie oświadczam, że:

  1. Niniejsza zgoda została przeze mnie udzielona dobrowolnie, z pełną świadomością;
  2. Została mi udzielona informacja, o której mowa w przepisie art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).

  1. Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu pn. „Nie daj się monotonni! Zawalcz o lepszy świat!”, który znajduje się na stronie internetowej www.jablonka,pl oraz na dziennikach Librus i stronach internetowych szkół Gminy

…………………………………………

(data i czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka)

Organizator konkursu informuje, że dane uczestników konkursu nie są przekazywane do podmiotów trzecich, niezwiązanych z organizacją i wydaniem drugiej serii książeczki profilaktycznej „ Kolorowa Profilaktyka 2”.