Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Uwaga - konkurs szkolny!!!

Regulamin konkursu szkolnego

             na „Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej”.

 

Cele konkursu:

 • uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne;
 • motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;
 • stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole;
 • nawiązanie do kultury i tradycji Orawy. 
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej przy współpracy Rady Rodziców Szkoły.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-8 oraz Oddziałów Przedszkolnych. Każda klasa dekoruje swoją salę lekcyjną.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi (ze wskazaniem na ozdoby wykonane  ręcznie) , choinkami ( oprócz żywych) oraz stworzeniem  gazetki szkolnej z informacją o świętach i tradycjach świątecznych.
 4. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów, ale szczególną wartość będą miały  materiały naturalne.
 5. Dekoracja sali będzie oceniana przez jury w kategoriach:
 • kategoria I -  klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne
 • kategoria II -  klasy IV-VIII

Przy ocenie będą uwzględniane:

 • oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia;
 • nawiązanie do zdobnictwa i motywów orawskich;
 • wkład pracy i samodzielność;
 • estetyka wykonania;
 • ogólne wrażenie estetyczne.
 1. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, plastycy.
 2. W ocenie przyznane zostaną punkty od 1 do 10. Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma punktów ).
 3. W każdej kategorii będzie wyłoniona jedna najładniejsza klasa.
 4. Sale oceniane będą 15 grudnia 2022roku i w tym dniu nastąpi ogłoszenie wyników.

 

NA  DWIE ZWYCIĘSKIE KLASY CZEKAJĄ NAGRODY- NIESPODZIANKI !!!

PRZEWIDZIANE SĄ RÓWNIEŻ NAGRODY POCIESZENIA.

 Ich wręczenie  przewiduje się na  ok.18 grudnia 2022 roku.