Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Bezpieczna droga do szkoły

Zdjęcie przedstawia uczniów SP1 wraz z policjantką podczas spotkania na sali gimnastycznej

W dniu 19.10.2022 r. w naszej Szkole odbyła się pogadanka z przedstawicielem Komisariatu Policji w Jabłonce. W spotkaniu udział wzięły wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Pani policjantka zwracając się do najmłodszych przypomniała podstawowe zasady ruchu drogowego dotyczące naszych uczniów tj. bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, bezpieczne przechodzenie przez ulicę, prawidłowe zachowanie się na przejściach dla pieszych. Skierowała również kilka słów do uczniów dojeżdżających do szkoły rowerem o tym, jakich reguł muszą przestrzegać, by ich poruszanie się w ruchu drogowym nie sprawiało zagrożenia dla nikogo. Pani aspirant podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Zwracając się do uczniów klas starszych (IV-VIII) pani Dudoń poruszyła temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Zwróciła również uwagę na temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą czekać na nich podczas nieostrożnego korzystania z portali społecznościowych i zostali poinformowani o tym, jakich treści nie powinni i nie mają prawa udostępniać w Internecie. Fachowe przeprowadzenie zajęć uświadomiło młodym słuchaczom jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, jak również podczas korzystania z technologii informatycznych. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pogadanka w pozytywny sposób wpłynie na zachowanie naszych uczniów w szkole i poza nią.
Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.