Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Życzymy Pani Dyrektor wspaniałych, spokojnych dni ...

20191031 120514„Kany Tyn cas?” takie motto przyświecało jednemu z przedstawień szkolnych przygotowywanych cyklicznie przez Panią Dyrektor Władysławę Omylak w ramach obchodów Dni Orawskich, których celem było kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych. Czas, w którym Pani Władysława Omylak piastowała przez 17 lat funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej, pozostanie na zawsze w naszych wspomnieniach w życzliwej pamięci.

Dzień 31 października 2019 roku wpisał się w karcie naszej szkoły jako wyjątkowa uroczystość podziękowania za wieloletnie kierowanie naszą placówką odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Władysławie Omylak.

Podczas spotkania jako pierwszy zabrał głos Pan Antoni Karlak, Wójt gminy Jabłonka, który złożył wyrazy uznania za długoletnią współpracę, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, za trud i serce włożone w rozwój oświaty, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska.

Wyjątkowy apel wypełniły specjalne podziękowania i życzenia, które na ręce ustępującej Pani Dyrektor wraz z bukietami róż złożyli przedstawiciele Rady Rodziców, ksiądz proboszcz Jan Kołodziej, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły pod przewodnictwem Pani Katarzyny Karkos, która od listopada pełni obowiązki dyrektora placówki. Podkreśliła ona, że Pani Władysława Omylak jako gospodarz szkoły zawsze, z zaangażowaniem wypełniała swoją misję, mając na względzie dobro uczniów, w których zaszczepiła konieczność solidnej pracy, co zaowocowało wieloma sukcesami, a najbardziej doniosły efekt jej starań stanowi trwająca rozbudowa szkoły.

Wzruszającym momentem spotkania było wystąpienie odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Władysławy Omylak, które wspominała lata pełnienia swych obowiązków jako działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli, szkoły i gminy, które mogło zostać zrealizowane tylko dzięki ich zaangażowaniu i współpracy.

Życzymy Pani Dyrektor wspaniałych, spokojnych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia oraz pogody ducha na dalsze lata życia. Niech wolny czas od pracy zawodowej pozwoli na realizację wielu marzeń i pasji. Dziękujemy!