Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej stosownie do zapisu § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców /protokół dnia 06 września 2019r./ oraz Rady Pedagogicznej /protokół z dnia 25 września 2019r./ ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach

1. 02, 03 stycznia 2020r.

2. 21, 22, 23 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

3. 01 czerwca 2020r. (odpust parafialny)

4. 12 czerwca 2020r.

5. 22 czerwca 2020r.