Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Slide background
Slide background
Slide background

Strona Główna

Zapytanie ofertowe SP1ZG.2.2020

SP1ZG.2.2020 Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej”.

https://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37/64-postpowania-do-30-000-euro/5775-sp1zg-2-2020-zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-pomocy-dydaktycznych-niezbednych-do-realizacji-podstawy-programowej-z-przedmiotow-przyrodniczych-w-szkole-podstawowej-nr-1-w-zubrzycy-gornej