Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023

Wszystkie informacje na temat organizacji egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się z artykułami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i śledzenia na bieżąco pojawiających się informacji i materiałów związanych z egzaminem ósmoklasisty.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

O egzaminiehttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Informatory: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Harmonogram, komunikaty i informacje: 

  1. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf 

  1. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf 

  1. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf 

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf 

 

Wymagania egzaminacyjne: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/