Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla rodziców i uczniów o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

01 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

22 czerwca 2020 r.

W w/w dniach w szkole będą zorganizowane, w miarę potrzeb, zajęcia wychowawczo - opiekuńcze  dla uczniów.