Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Konkurs -KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu  zachęca dzieci rolników do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centralę KRUS w Warszawie.

 

 

Plakat kursu e learning 2020 600

Nowy rok szkolny w nowej szkole w Zubrzycy Górnej

sowinskifoto0189Początek września to czas powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W tym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej to powrót wyjątkowy. Oznacza bowiem rozpoczęcie nauki w odnowionych salach lekcyjnych i nowej sali gimnastycznej.

1 września uroczystość oddania do użytku rozbudowanego budynku szkoły wraz z nową salą gimnastyczną rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Zubrzycy Górnej, którą sprawowali ks. Proboszcz Jan Kołodziej i ks. Wikariusz Janusz Korbel. O uroczystą oprawę nabożeństwa, czytając teksty liturgiczne, modlitwę wiernych i śpiewając psalm, zadbali nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Dalsza część przebiegła na przyszkolnym placu, gdzie społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście przemaszerowali w korowodzie. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przywitano gości. Swą obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Ks. Proboszcz Jan Kołodziej, Ks. Wikariusz Janusz Korbel, Krzysztof Faber Starosta Nowotarski, Radni Powiatowi: Piotr Męderak, Julian Stopka, Jan Kuczkowicz i Andrzej Kwiecień; Eugeniusz Moniak Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka wraz z radnymi i sołtysami; Bożena Bryl Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Konrad Gonciarczyk Zastępca Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, Bolesław Wójcik Zastępca Wójta Gminy Jabłonka, Danuta Sarniak Skarbnik Gminy Jabłonka, Maria Galeńska Kierownik Ośrodka Zdrowia w Zubrzycy Górnej, Mirosław Karkos Przewodniczący Spółki Wodociągowej w Zubrzycy Górnej, Franciszek Miąskowski - Leśniczy Leśnictwa Police, Mateusz Łowisz Inspektor Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Jabłonka. W uroczystości udział wzięli także dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, na czele z Bernadetą Plaszczak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Obecni byli również emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej: Małgorzata Pawlak i Władysława Omylak, a także nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców Elżbietą Zaremba.

Po powitaniu gości dokonano przecięcia wstęgi, którym symbolicznie otwarto progi rozbudowanej szkoły. Następnie budynek pobłogosławił i poświęcił ks. Proboszcz Jan Kołodziej.

Z okazji otwarcia rozbudowanej szkoły rodzice uczniów ufundowali sztandar. Podniosły moment uroczystości stanowiło jego wręczenie na ręce Dyrektor Katarzyny Karkos, która wyraziła słowa podziękowania za tak cenny dar i przekazała sztandar społeczności uczniowskiej. Ceremonię przekazania sztandaru zakończono uroczystą przysięgą na sztandar szkoły, którą złożyli przedstawiciele uczniów każdej z klas.

Kolejną część uroczystości stanowiły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Antoni Karlak. Gospodarz gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wielkiego, ale i trudnego dzieła. Wyraził ogromną radość z otwarcia rozbudowanej szkoły i nowej sali gimnastycznej, które służyć będą całej społeczności Zubrzycy Górnej. Za trud włożony w realizację inwestycji serdeczne podziękowania Wójtowi złożyły Dyrektor Katarzyna Karkos i Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Zaremba.

Głos zabrali również następujący goście: Poseł na Sejm Anna Paluch, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl. Przemawiający gratulowali dokonania imponującej rozbudowy szkoły i powstania pięknej sali gimnastycznej. Wyrazili przekonanie, że zrealizowana inwestycja podniesie komfort nauki oraz zapewni uczniom przestrzeń do rozwijania swoich umiejętności, talentów i pasji.

Na koniec słowa podziękowania za możliwość kształcenia się w pięknym i funkcjonalnym budynku złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej. Dzieci i młodzież z ekscytacją oczekują pierwszego dnia lekcji w odnowionych salach i nowej sali gimnastycznej.

Uroczystość zakończono wpisami do pamiątkowej księgi oraz przypięciem do tablicy symbolicznych gwoździ.

Więcej informacji stronie Gminy Jabłonka.

 Linki:

https://jablonka.pl/index.php/71-wydarzenia-w-gminie/5825-nowy-rok-szkolny-w-nowej-szkole-w-zubrzycy-gornej

https://jablonka.pl/index.php/71-wydarzenia-w-gminie/5821-szkola-z-klasa-w-zubrzycy-gornej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pierwszego września z okazji otwarcia nowo powstałego budynku szkoły, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. To wyjątkowe wydarzenie rozpocznie Msza Święta o godzinie 11:00 w kościele parafialnym, na której nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły. Na tę uroczystą Mszę zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły. W związku z obostrzeniami  wprowadzonymi w czasie pandemii, uczestnictwo we mszy świętej będzie wewnątrz i na zewnątrz kościoła z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, obowiązują bezwzględnie maseczki oraz zachowanie dystansu.

Organizacja:

Uczniowie proszeni są o przyjście do kościoła o godzinie 10:45. Przed kościołem będą już opiekunowie - wychowawcy poszczególnych klas, do których uczniowie będą się zgłaszać i otrzymają informacje o przebiegu uroczystości.:

Klasa I – Pani Klaudia Kowalczyk

Klasa II – Pani Dorota Stanosz

Klasa III – Pani Bożena Pawlak

Klasa IV i klasa VIII – Pani Maria Kulawiak

Klasa V i klasa VII – Pani Sylwia Chmura

Klasa VI – Pani Teresa Pawlak

Po zakończonej mszy świętej nastąpi uroczyste przejście przed budynek szkoły. Uczniowie stosują się do wskazówek wychowawców i dołączają do orszaku w odpowiedniej kolejności.

Przed budynkiem szkoły ustawiają się również według ustalonego porządku podanego przez opiekunów – wychowawców.

Program uroczystości na placu szkolnym:

- przecięcie wstęgi

- modlitwa

- przekazanie sztandaru

- przemówienia okolicznościowe

Po zakończonej uroczystości, uczniowie klas II - VIII  spotkają się ze swymi opiekunami – wychowawcami, zostaną zapoznani z procedurami, otrzymają niezbędne informacje organizacyjne.

Uczniowie klasy I wraz ze swoimi rodzicami (z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic) spotkają się z opiekunem na sali gimnastycznej. Tam będą przekazane informacje dotyczące organizacji pracy w klasie I.

Wszystkich uczniów i rodziców proszę o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

UWAGA!

Podręczniki  na nowy rok szkolny uczniowie otrzymają 2 września.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego i zerówki:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zapraszamy na spotkanie z wychowawcami na godz. 16:00 do szkoły.

Klasa „0” – wychowawca Pani Karolina Kościelniak, sala gimnastyczna

Oddział przedszkolny 3-latki, 4-latki, 5-latki - wychowawca Pani Katarzyna Biel, nowa sala przedszkolna

Dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania z wychowawcami przychodzą z rodzicami. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic.

Rodziców obowiązują maseczki lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Prosimy o zachowanie dystansu. Wszelkie informacje dotyczące pracy oddziałów przedszkolnych zostaną przedstawione przez wychowawców na spotkaniu.

Rodziców proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej w trakcie trwania epidmii koronawirusa SARS-CoV-2 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

                     Katarzyna Karkos

dyrektor szkoły