Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

obowiązujące od 26 marca 2020r. do 08 kwietnia 2020r.

 

  1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując wygrane przez siebie platformy edukacyjne, grupy społecznościowe lub/i inne narzędzia internetowe.
  2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
  3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
  4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
  5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe - dla chętnych, po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
  6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

Szczególowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/1awfNBvuOzJcOSj6JK6R1Ea3rBFKH-y0U7QWb93gdWfU/edit?usp=sharing

Biblioteka 4-8

W załącznikach poniżej umieszczono materiały z biblioteki dla klas 4-8

https://ninateka.pl/

http://bc.ore.edu.pl/dlibra

https://lektury.gov.pl/

http://www.scholaris.pl/

http://www.chmuraczytania.pl/

POLECAM LEKTURY!

https://www.youtube.com/watch?v=o5sNIkFgWbE „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery

https://www.youtube.com/watch?v=n0qBy3E7PqI „Mały Książe”  Antoine de Saint Exupery

https://www.youtube.com/watch?v=lhzrm49EDHw&list=PLXirE8VKF1lXUP6pmWvdEuU4fds3dWUTf „Mikołajek” Rene Goscinny

https://www.youtube.com/watch?v=kVhF0AwgVuI „Akademia Pana Kleksa” Jan Brzechwa

https://www.youtube.com/watch?v=g4AuW_bTGNU „Akademia Pana Kleksa” film

http://www.stypendiada.pl/files/Lew,%20czarownica%20i%20stara%20szafa.pdf „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa” C.S. Lewis pdf

https://cloud2j.edupage.org/cloud/tolkienjrr__hobbit_czyli_tam_i_z_powrotem%281%29.pdf?z%3ASf6l0u0YJcPGYXttOZNcNH%2FWPIxH3jzZdoj016BLEyd5sRMUSfzqumYyratn8gi7 „Hobbit- czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkien pdf

Biblioteka 1-3

W załącznikach poniżej umieszczono materiały z biblioteki dla klas 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=SLbwhFqiwhA  „Pamiętnik Czarnego Noska” Janina Porazińska

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q „Brzydkie Kaczątko” Hans Christian Andersen

https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o „Nieszczęścia Andzi”

https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM „Kopciuszek” Bracia Grimm

https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg „Czarownik ptaków”

https://ninateka.pl/

https://www.bajkowisko.pl/

Informator dla ósmoklasisty

Ósmoklasisto! Ważne!

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki angielski.

Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązuj zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania

1) na wydruku - jeśli dysponujesz w domu drukarką;

2) na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania

3)w formie uzupełnionych plików(zeszyt rozwiązań) wówczas nie musisz drukować.

Prześlij swoje rozwiązania do nauczycieli e-mailem  zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań lub w formie uzupełnionych plików (zeszyt rozwiązań). 

Nauczyciele  korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań - będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać Ci informację zwrotną, w postaci krótkiego komentarza w e-mailu.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie Wam kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany opanowałeś już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Istotne jest abyś w ustalonym czasie w ciszy skupieniu nie przerywając pracy rozwiązał/a poszczególne arkusze.

Umawiamy się, że pobieramy arkusze rano do godz 10:00, czytamy instrukcję,  kodujemy pracę a następnie zapisujemy czas rozpoczęcia i zakończenia  (podany w arkuszu), tak jak było na próbnych w szkole. Umieszczamy zegar w widocznym miejscu.

Poproś Rodziców o pomoc w zorganizowaniu miejsca do pracy dziecka w tym czasie i pobraniu arkuszy. Jeśli się nie uda pobrać do wyznaczonej godziny to nie ma problemu, trzeba zacząć później. Jeśli będą większe trudności, to proszę dzwonić lub pisać, coś zaradzimy.

Przypominam, że kod ucznia to np. A01. A02.

Numeru PESEL nie uzupełniamy.

Postępujcie zgodnie z instrukcją.

Nie zapomnijcie zaraz po zakończeniu wysłać pracy do nauczyciela przedmiotu wyłącznie na podany adres email.

Powodzenia w wszystkich działaniach (pobieranie, pisanie i wysyłanie).

Proszę o informację poprzez Messenger z p. dyrektor komu się udało pobrać testy krótkiej treści: Mam test.

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać również na Messenger z panią dyrektor.

Pozdrawiam i trzymam kciuki. K.Karkos

W linku poniżej umieszczam informacje CKE dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty:

INFORMATOR