Materiały do pracy dla klasy III

Przesyłam link do lektury dla klasy III pt. "Karolcia". Książka w pdf

 
 
 
 
Materiały do pracy od 27.04.2020r. będą umieszczone w linku poniżej.
 
Kliknij w poniższy link, aby skorzystać z materiałów do samodzielnej pracy, które będą na bieżąco aktualizowane. 

 

 

 

Materiały do pracy w dniu 24.04.2020r.

Religia  

Temat nr 43: Dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła.

Praca z podręcznikiem i ćwiczenia.

Pozdrawiam ks. Piotr

 

Temat: Fantastyczne dzieła architektury

Edukacja polonistyczna

Proszę zapoznać się z tekstem na stronach 78 i 79.

Następnie w ćwiczeniach zrobić stronę 84 i 85.

Na podsumowanie  proszę obejrzeć ciekawy filmik na poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=yXdTR26TL_Q

Edukacja matematyczna

W zeszycie zrobić zadanie 2 i 5 na stronie 36 z podręcznika.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczyć  rzuty piłką w koszykówce.

Proszę potwierdzić, że zadania i ćwiczenia zostały wykonane.

                                                        Dziękuję i pozdrawiam

Materiały do pracy w dniu 23.04.2020r.

Temat: W świecie mitów

Edukacja polonistyczna

Proszę zapisać w zeszycie:

Mit- opowieść o bogach, dawnych wierzeniach i bohaterach. Mit powstał jako opowieść ustna, przodkowie sobie ją przekazywali z pokolenia na pokolenie.

Mitologia- zbiór wszystkich mitów, opowiadających o bogach i bohaterach różnych wierzeń religijnych np. mitologia grecka.

Następnie przeczytać ze zrozumieniem tekst na stronach 75- 77 „Puszka Pandory” i wykonać w ćwiczeniach stronę 82 i 83. Ćwiczenie 5- porozmawiać z mamą.

Dla chętnych proszę posłuchać „Mit o Prometeuszu” na poniższym linku

https://www.youtube.com/watch?v=KhdJ8OLeLnQ

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić stronę 45 i 46. Wysłać  stronę 46.

Edukacja muzyczna

Proszę nauczyć się 2 zwrotki piosenki „Nie ma jak dom”- muzyka strona 83.

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na stronie 15 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

                                                        Dziękuję i pozdrawiam

 

Materiały do zajęć z języka angielskiego znajdziesz w poniższym linku:

https://docs.google.com/document/d/1tI_HymIWCnIfxw-eugZVf_vQ6c5lRKanQI_nF3p1Sjg/edit?ts=5e9ca2ce

 

 Materiały do pracy w dniu 22.04.2020r.

Temat: Co jest naprawdę ważne?

Edukacja polonistyczna

Proszę zapoznać się z tekstem na stronie 73 i 74 podręcznika.

Następnie zrobić  ćw,1,2,3 i 4 na stronach 80 I 81. Ćwiczenie 5 i 6 dla chętnych.

W zeszycie zapisać informację zapisaną w tabeli na stronie 81.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić stronę 44. Proszę tylko potwierdzić, że zadania zostały wykonane.

Edukacja plastyczna

Pojazdy- wykończenie prac. W miarę możliwości proszę przysłać prace.

Wychowanie fizyczne

Koszykówka- technika podań i chwytów na poniższym linku. Proszę poćwiczyć podania i chwyty.

https://www.youtube.com/watch?v=vMdCVxokZxc

                                                                                   Dziękuję i pozdrawiam

Edukacja informatyczna 22.04.2020

Witajcie, dzisiaj powtórzycie zasady korzystania z Internetu.

Naciśnijcie na link:

http://learningapps.org/watch?v=pkhn3s35201

Zagrajcie w grę” Milionerzy”  dla utrwalenia zasad

http://learningapps.org/watch?v=pgbiyzgbj01

Osoby które nie przesłały mi zaległej pracy (Pani Wiosna) proszę o przesłanie na mojego maila.

Pozdrawiam p. Kasia

 Materiały do pracy w dniu 21.04.2020r.

Temat: Ciekawe pojazdy

Edukacja polonistyczna

Zapoznać się z tekstem na stronie 72.

Następnie zrobić stronę 78 i 79 w ćwiczeniach.

Edukacja matematyczna 

W ćwiczeniach zrobić stronę 43.

W zeszycie do matematyki zrobić zadanie 4, strona 33.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Przepisać pięknie pismem kaligraficznym dowolny wiersz o tematyce wiosennej i w miarę możliwości wysłać.

                                                           Dziękuję i pozdrawiam

RELIGIA

Temat: Bierzcie i jedzcie. (nr 42)

Praca z podręcznikiem i ćwiczenia.

W załączniku teksty biblijne do wykorzystania. Załącznik religia t.42

Pozdrawiam. Szczęść Boże ks.Piotr

 Materiały do pracy w dniu 20.04.2020r.

Temat: Na lotnisku

Wychowanie fizyczne

Zabawy ruchowe- rozgrzewka na poniższym linku

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

Edukacja polonistyczna

Proszę zapoznać się z tekstami na stronach 69, 70 i 71.

Następnie zrobić stronę 76 i 77 z ćwiczeń.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić stronę 42.

W zeszycie zrobić ćw.5, str.42 i bardzo proszę wysłać.

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na stronie 14 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

                                                  Pozdrawiam

Materiały do zajęć z języka angielskiego znajdziesz w poniższym linku:

https://docs.google.com/document/d/1tI_HymIWCnIfxw-eugZVf_vQ6c5lRKanQI_nF3p1Sjg/edit?ts=5e9ca2ce

 Materiały do pracy w dniu 17.04.2020r.

Temat: Statki na widnokręgu

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst na stronach 66 i 67. Następnie zrobić ćw.1 i 5 ze stron 74 i 75 w ćwiczeniach. Pozostałe ćwiczenia są dla chętnych.

W zeszycie zrobić zadanie 1, strona 68  z podręcznika i bardzo proszę wysłać.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić ćw.1 i 2 str.41

Wychowanie fizyczne

Na podwórku grać w piłkę, skakać na skakance i kręcić hula- hop.

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na stronie 14 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

                                                                       Dziękuję i pozdrawiam

Religia

Temat: Jezu, ufam Tobie – Święto Miłosierdzia Bożego.

 „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. (Pan Jezus do św. s. Faustyny, Dzienniczek, nr 300)

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Można dodać wezwania:

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. / 3x

Jezu, ufam Tobie. / 3x

 1. Proszę wydrukować tę stronę i wkleić do zeszytu ćwiczeń.
 2. Kto jeszcze nie umie koronki, to się jej nauczy.
 3. Wszyscy niech w rodzinie pomodlą się koronką dziś i w najbliższą niedzielę, najlepiej o godz. 1500, bo jest to godzina miłosierdzia (godzina śmierci Pana Jezusa na krzyżu).

 Materiały do pracy w dniu 16.04.2020r.

Temat: Podróżujemy po lądzie

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na stronach 63, 64 i 65.

W ćwiczeniach zrobić ćw.1,2,4 i 6 w zeszycie na str.72 i 73.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić stronę 40 i proszę wysłać.

Edukacja muzyczna

Proszę nauczyć się drugiej i trzeciej zwrotki piosenki „ Pobudka z ogródka” i zapoznać się z melodią do tej piosenki w poniższym linku

https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na stronie 13 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

                                               Dziękuję i pozdrawiam

Język angielski 16.04.2020

Temat: What time do you get up? – o której wstajesz?

Ścieżka dzwiękowa do tematu znajduje się w linku: https://drive.google.com/file/d/1i_urtgDQDZ9soh6DvAXBa3sDxOK7duOZ/view?usp=sharing

Podręcznik str. 42/43. Popatrz na obrazki i posłuchaj historyjki.

Kim z zawodu jest pan Harris:

a police officer ,                    a firefighter                an astronaut

Następnie obejrzyj historyjke:

https://www.youtube.com/watch?v=3Bn_uCmE7cQ

i w zeszycie ćw. na str. 40  wykonaj zad. 1

zad. 2 jest zadaniem dodatkowym

What do you do in your free time? – co robisz w wolnym czasie?

/łot du ju du in jor fri tajm/

 

I read in my free time – czytam w wolnym czasie /aj ri:d in maj fri tajm/

 

 Do you watch films? Oglądasz filmy?                    /du ju łocz fylmz/

Krótkie odpowiedzi:

Yes, I do. – tak                       /jes aj du/

No, I don’t – nie                     /noł aj dont/

 Materiały do pracy w dniu 15.04.2020r.

Temat: Wędrówki z kompasem

 Edukacja polonistyczna

          Proszę przeczytać tekst na stronach 60 i 61 oraz na stronie 62.

          Następnie proszę obejrzeć filmik znajdujący się w poniższym linku:

          https://www.youtube.com/watch?v=hDi_0bQ46ag

          W ćwiczeniach zrobić stronę 70 i 71. Zadanie 1 w ćwiczeniach dla chętnych. Wysłać stronę 71.

Edukacja matematyczna

          W ćwiczeniach zrobić stronę 39. W zeszycie zrobić zadanie 4, str.31 z podręcznika.

Edukacja plastyczna

          Pojazdy- wykonanie kompozycji przestrzennej. Instrukcję wykonania przesyłam w załączniku umieszczonym na str. 12 w poniższym dokumencie:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit

          To jest praca na 2 lekcje czyli 15 i 22.04.2020. Wysyłamy po następnej lekcji.

Wychowanie fizyczne

          Wykonać 20 przysiadów, 20 pajacyków, 10 skłonów bocznych.

Dziękuję i pozdrawiam.

Edukacja informatyczna 15.04.2020r.

Witam Trzecioklasiści!

Uruchomcie płytę, wykonajcie ćwiczenie „ Szczęśliwy traf”. Polecenie do tego zadania znajduje się na str. 23 ćw. 2 Jeśli nie macie możliwości uruchomienia płyty, to spróbujcie w Wordzie stworzyć  informację na temat wybranej przez Was rośliny i zwierzęcia według wzoru, podanego w ćwiczeniach.

Pozdrawiam P. Kasia

                                                          

                                                                           

 Materiały do pracy w dniu 08.04.2020r.

Temat: Wielkanocne tradycje

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na stronie 84 „Wielkanocne tradycje”.

Następnie wykonać ćw. 5,6,7,8 i 9 ze stron 92 i 93. Zadanie 6 w zeszycie tylko dla chętnych.

Edukacja matematyczna

Z podręcznika na stronie 30 przepisać do zeszytu informację z zadania 1 o liczbie 123,  następnie zrobić zadanie 2 i 3, str. 30.

Proszę nie odsyłać zadań.

Edukacja plastyczna

Na kartce narysujcie pisankę i proszę ozdobić ją kulkami z bibuły. W miarę możliwości proszę wysłać.

Wychowanie fizyczne

Na podwórku proszę skakać na skakance, grać w piłkę i kręcić hula-hop.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy wychowawczyni

                                                                                   Dziękuję i pozdrawiam

Edukacja informatyczna 08.04. 2020

Temat: Ćwiczenia na klawiaturze- pisanie w Wordzie

Przygotujcie dowolny tekst z podręcznika do edukacji polonistycznej i poćwiczcie pisanie na
klawiaturze w programie Word.

Pozdrawiam P. Kasia

 
 Materiały do pracy w dniu 07.04.2020r.

Temat: Nadchodzi Wielkanoc

Edukacja polonistyczna

Dzisiaj przenosimy się na 82 i 83 stronę podręcznika i czytamy tekst „Wielkanocna niespodzianka”.

W ćwiczeniach wykonujemy ćw.1,2,3,4 na stronach 90 i 91. W zadaniu 3 proszę pominąć napisanie życzeń w zeszycie. Proszę wysłać ćw. 1, str.90

Edukacja matematyczna

W zeszycie zapiszcie informację z podręcznika, że:

1000 kilogramów = 1 tona

1000 kg = 1t

W ćwiczeniach wykonujemy ćw. 2 i 3 str.38.

Materiały do zajęć dydaktyczno wyrównawczych zostały umieszczone na stronie 10 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit

 Materiały do pracy w dniu 06.04.2020r.

Temat: Co nas czeka w kwietniu?

Edukacja polonistyczna

Proszę zapoznać się  tekstem w  podręczniku na stronach 58 i 59.

W ćwiczeniach zrobić stronę 68 i 69.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić stronę 36 i wysłać.

Wychowanie fizyczne

Proszę wykonać marsz w miejscu  wysoko unosząc kolana, następnie wykonać 20 przysiadów, 20 pajacyków i 10 skłonów.

                                                           Dziękuję i pozdrawiam

JĘZYK ANGIESLKI KL III   06.04.2020

 1. Wklej do zeszytu i pokoloruj lub narysuj i podpisz.

https://drive.google.com/open?id=19mH5Y9Tx5zCGTxzjKyPXa0JpfNK93vOr

 1. Podręcznik str 78 zad 1

Posłuchaj i przeczytaj.

https://drive.google.com/open?id=1yQTpUGT_Fzc-yHocgeRbTTNTdY3cCTqT

 1. Słuchamy piosenki :-) i próbujemy śpiewać.

https://drive.google.com/open?id=1LtlLFS4-2VXxOFFn_F0Wa99JwRHD-Ix-

Let's paint the Easter eggs

Red green yellow and blue

Let's find the color for costume

For the Easter parade too

Let's wave for the Easter bunny

to hide the eggs

for me and you

Let's do the Easter hunt

and Easter egg roll too

 1. Ćwiczenia str 78 – spróbuj wykonać samodzielnie ćwiczenia. Następnie sprawdź odpowiedzi poniżej

((zad 1))  2.ham  3. easter hunt   4. Easter bunny   5.basket  6. easter egg  7. easter parade  8. Good Friday

((zad2)) 1. Easter egg hunt   2. Easte egg roll    3. Easter parade

 Materiały do pracy w dniu 03.04.2020r.

Edukacja polonistyczna

Dzisiaj pracujemy z lekturą H. CH. Andersena „ Brzydkie kaczątko.” Zachęcam Was do obejrzenia baśni na stronie internetowej naszej szkoły.

Bardzo proszę zrobić ćw.1,2,3,4 i 5 z ćwiczeń na stronie 66 i 67 i stronę 66 wysłać.

Z ćwiczenia 5 proszę zapisać  w zeszycie pytanie, które pozostało po wykreśleniu wyrazów i odpowiedzieć na niego.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach zrobić ćwiczenie 3, str.37.

Wychowanie fizyczne

Proszę dzisiaj zrobić parę kulek ze starych gazet lub zużytych kartek i poćwiczyć z tymi kulkami.

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na stronie 9 w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

Religia

Temat nr 40: Z Jezusem ofiarowujemy się Bogu Ojcu.

Praca z podręcznikiem i ćwiczenia.

                                                                       Dziękuję i pozdrawiam

 Materiały do pracy w dniu 02.04.2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na stronach 55- 56.

W zeszycie zrobić zadanie 1 na stronie 57 z podręcznika i wysłać.

W ćwiczeniach zrobić zadanie 2 i 4 ze stron 64 i 65.

Edukacja matematyczna

W zeszycie zapisać informację z podręcznika, że:

1000 metrów to 1 kilometr

1000 m = 1 km

W zeszycie zrobić zadanie 3, str. 28

W ćwiczeniach zrobić zadanie 5, 6, 7, 8.

W poniższym linku na stronie 8 znajdziesz kartę pracy z matematyki:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

Edukacja muzyczna

Proszę nauczyć się 1 zwrotki i refrenu piosenki „ Pobudka z ogródka”- muzyka strona 69.

W TVP Historia o godz. 8.00, a powtórka o godz. 12.30, są prowadzone lekcje dla trzecioklasistów. Dzisiaj była ciekawa lekcja matematyki i plastyki. Zachęcam do udziału w tych lekcjach.

                                                           Dziękuję i pozdrawiam

Materiały do pracy w dniu 1IV2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na stronie 52 „Co robimy wiosną?”

W ćwiczeniach zrobić zadanie 1,3, 4 ze stron 62 i 63. Kropki przy zadaniach są dla chętnych uczniów.

Edukacja matematyczna

W ćwiczeniach  zrobić stronę 34. Zadanie 4 ze strony 34 zrobić w zeszycie i wysłać.

Edukacja plastyczna

Na kartce  z bloku wykonać krajobraz wiosenny z różnych figur geometrycznych wyciętych z papieru kolorowego.

Wychowanie fizyczne

Wykonać 20 przysiadów, 10 pajacyków, 10 skłonów i 5 podskoków.

                                                                       Dziękuję i pozdrawiam

Edukacja informatyczna 01.04.2020

 Temat: W krainie mrówek –

Otwórzcie ćwiczenia na str. 32- 33, uruchomcie płytę i wykonajcie (jako powtórkę) zadania z tych stron.

Pozdrawiam P. Kasia

Materiały do pracy w dniu 30III2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać wiersz w podręczniku na stronie 51 „Wiosenne przebudzenie”.

W ćwiczeniach zrobić stronę 60 i 61. Bardzo proszę wysłać tylko zadanie 5 ze strony 61.

Edukacja matematyczna

W zeszytach do matematyki zrobić zadanie 2 z podręcznika na stronie 27. Nie wysyłać.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są propozycje biblioteki szkolnej. Polecam wysłuchanie lektury „O psie, który jeździł koleją’’. To jest lektura klasy III.

Materiały do zajęć wyrównawczych znajdują w się  na 6-7 stronie poniższego linku:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

                                                           Dziękuję i pozdrawiam     

Materiały do pracy w dniu 30III2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na stronie 50 „ Muzea dla wszystkich”.

Z ćwiczeń zrobić stronę 58 i 59 „Dzień odkrywców”.

Edukacja matematyczna

Proszę w ćwiczeniach zrobić stronę 32 i 33 „ Sprawdzam siebie” i tylko to wysłać.

Wychowanie fizyczne

Odsyłam do ćwiczeń na You  Tube „WF w domu’’.

Zadania na 30.03.2020 JĘZYK ANGIELSKI -  KLASA III – ZADANIA NA 2 LEKCJE

Drodzy rodzice i uczniowie

Chwilowo będę wykonywać obowiązki Pani Teresy. Proszę zadania odsyłać na maila

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam Małogrzata Kulawiak – Pani od WDŻ (ale także angielskiego).

ROZDZIAŁ 4 LEKCJA 2

 1. Słuchamy nagrania i uczymy się piosenki. Słowa w podręczniku w lekcji 2 rozdział 4.

https://drive.google.com/open?id=1CpYrgeWa1Xn62aw2aHSiMpUzNYG3aV9w

 1. Zadanie 2 słuchamy nagrania. W zeszycie należy dopasować zegary do zdań.

https://drive.google.com/open?id=1TA3L0eRFA5OX85dSrRx07vG1Fk6FC5aI

 1. Uczymy się czytać pytań i odpowiedzi z pomocą nagrania.

https://drive.google.com/open?id=13IBtKQ1k8__c6N7Mj5J5-EdPgTHpqPHK

 1. Wykonujemy ćwiczenie str 39 zad 1 i 2.
 1. ZADANIE DODATKOWE

- Ćwiczymy podawanie czasu https://wordwall.net/pl/resource/911600/angielski/what-time

- Powtarzamy codzienne czynności https://wordwall.net/pl/resource/938030/angielski/codzienne-czynno%c5%9bci

- Układamy poprawne zdania https://wordwall.net/pl/resource/897465/angielski/bugs-team-3-unit-4-daily-routines

 

Materiały do pracy w dniu 27III2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst z podręcznika ‘’ Przyroda regionów Polski’’ ze stron 48 i 49. W ćwiczeniach zrobić zadania 1,2, 5, 6 ze stron 55, 56, 57.

W zeszycie zrobić zadanie 4, str.56 i bardzo proszę go wysłać.

Karta pracy z edukacji polonistycznej została umieszczona na 5 stronie w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

Edukacja matematyczna

W zeszycie zrobić zadanie 8, str. 26 z podręcznika i proszę wysłać.

Wychowanie fizyczne

Zrobić 20 przysiadów, 10 pompek, 10 skłonów i 10 podskoków.

                                                           Dziękuję i pozdrawiam

Materiały do pracy w dniu 26III2020r.

Edukacja polonistyczna

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na stronie 45 i 46

W ćwiczeniach zrobić ćwiczenie 1, 2 i 3 na stronach 53 i 54. Ćwiczenie 1  na stronie 53 proszę wysłać.

Edukacja matematyczna

Proszę zrobić w ćwiczeniach stronę 30 i w miarę możliwości wysłać.

Edukacja muzyczna

Proszę nauczyć się 2 zwrotki piosenki „Nutki – filutki”- muzyka strona 60

Karta pracy do zajęć rozwijających kreatywność została umieszczona na 4 stronie w  linku poniżej:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

Materiały do pracy w dniu 25III2020r.
Edukacja polonistyczna
Proszę zapoznać się z tekstem "Historia fotografii". Wykonać w ćwiczeniach ćwiczenie 1 i 3 ze stron 51 i 52. W zeszycie zrobić ćwiczenie 2 ze strony 51 i w miarę możliwości je wysłać.
 
Edukacja matematyczna
Proszę zapoznać się z zadaniami 1, 2, i 3 z podręcznika na stronie 24,
Zrobić stronę 28 i 29 z ćwiczeń i w miarę możliwości wysłać stronę 28.
 
Edukacja plastyczna
Wykonać "Pojazd kosmiczny" według instrukcji, którą uczniowie otrzymali na ostatniej plastyce
Ww miarę możliwości zrobić zdjęcie i wysłać.
 
Edukacja informatyczna
W programie Power Point namalować Panią Wiosnę i wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wychowanie fizyczne
Z wychowania fizycznego odsyłam do ćwiczeń na You Tube "WF w domu"
 
Pozdrawiam G. Knapczyk

Edukacja polonistyczna 24III2020

Na podstawie tekstu „Zaproszenie do galerii sztuki” proszę uzupełnić ćwiczenia na stronie 48, 49 i 50.  Nie robić żadnych ćwiczeń w zeszycie. Proszę o przesłanie tylko zadania 8 na stronie 50 z ćwiczeń

Edukacja matematyczna 24III2020

Zapisać w zeszycie informację z podręcznika, że:

Mendel to 15 sztuk

Tuzin to 12 sztuk

Zrobić stronę 27 z ćwiczeń i w miarę możliwości ją wysłać.

Karta pracy do zajęć wyrównawczych znajduje w się  na 3 stronie linku:

https://docs.google.com/document/d/115aA-la1aRnfUeYRxbMMPw1O0O217jzmRxn1rG9_q24/edit?usp=sharing

Edukacja polonistyczna  23III2020

Proszę zrobić stronę 46 i 47 z ćwiczeń. Przeczytać tekst z podręcznika na stronie 42 „Zaproszenie do galerii sztuki”. Zrobić w zeszycie zadanie 1, strona 48 z ćwiczeń i w miarę możliwości go wysłać.

Edukacja matematyczna 23III2020

Proszę zrobić w ćwiczeniach stronę 25 i 26. Z podręcznika do matematyki dokładnie zapoznać się z zadaniem 1 i 2 strona 22. Wykonać zadanie 2, strona 23 z podręcznika w zeszycie takim sposobem jak na poprzedniej stronie podręcznika. W miarę możliwości proszę o wysłanie tego zadania.

                                                                       Dziękuję i pozdrawiam G. Knapczyk

Uczniowie klasy trzeciej

W najbliższym czasie proszę przeczytać baśn H. Ch. Andersena  - Brzydkie Kaczątko.

Proszę zapoznać się z tekstem - Niespodzianka, podr. str 40.  W miarę możliwości wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń od str 43 do str 45

Z matematyki doskonalić mnożenie i dzielenie z zakresie 100. W miarę możliwości wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str 22 - 24

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o systematyczne korzystanie z udostępnianych materiałów.

Bardzo proszę o systematyczne rozwiązywanie zadań i odsyłanie na adresy e-mail nauczycieli danego przedmiotu, które są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

W poniższym linku umieszczono informację dotyczącą oceniania i sposobu monitorowania wiedzy:

https://docs.google.com/document/d/1perxmro1cvbWE6aIBnelA9ZDDn97Sv3lT59JWLm_kX0/edit?ts=5e8618fe

                                                                                   

Kliknij w poniższe linki, aby skorzystać z materiałów do samodzielnej pracy.

zadania religia

zadania j. angielski

j.angielski słówka

karta pracy zegary

karta pracy j.polski

karta pracy matematyka

karta pracy- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne