Strona Główna

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo"

W najbliższym czasie odbędzie się Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Združenie Babia Hora. Adresatem Konkursu jest młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich oraz ze strony słowackiej w Združeniu Babia Hora. W poniższym linku znajduje się szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Regulamin Konkursu Wiedzy Ogólnej Leonardo 2020